Възможно ли е процесът по изветряне да бъде спрян?

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!