ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Първата седеметажна сграда от дърво се изгражда във Виена

Ако до преди 15 години ни изглеждаше немислимо да се строят високи сгради от дървен материал, днес реализираните проекти в Лондон, Цюрих и Берлин ни убеждават, че навлизането на този естествен материал в града е вече устойчива тенденция. Още от 2008 г. всеки четвърти строителен проект във Виена се базира на дървена конструкция, а през 2009 г. общината обявява конкурс „Дърво в града” за изграждането на общински жилища, съобразени изцяло с най-високите екологични стандарти.

ЕСКО-компаниите – възможното решение

Бизнес моделът на фирмите, специализирани в предлагането на енергоспестяващи услуги, се развива в България от няколко години.Основното училище „Св. Св. Кирил и Методий” в село Малорад, община Борован, е не просто ремонтирано. Общината е изпълнила проект на стойност близо 863 хил. лева за енергоефективни мероприятия в сградата, които са с гарантиран резултат.Дейностите по проекта се разделят на два етапа.

Енергийно обновяване на българските домове с продуктите на Теразид

От началото на годината топлоизолационната система на Теразид ЕООД е използвана за над 40 000 м2 фасади на училища и детски градиниОт началото на месеца сдруженията на собствениците в блоковете, които искат да кандидатстват за обновяване на сградите с европейски пари, могат да подават документи за пилотния проект „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по ОП „Регионално развитие“.

Най-устойчива е спестената енергия

Сградите са отговорни за 40% от енергопотреблението в Европа, а 75% от консумацията на енергия в тях се използва за отопление или охлаждане. Тези показатели могат да бъдат намалени с цели 95%, каза пред форума „Енергийна ефективност и отговорна архитектура” в София, един от основните лектори – арх. Славомир Шпунар, международен маркетинг директор на концерна „Сен – Гобен”.

50 милиона лева безвъзмездно за саниране на български жилища

Кандидатстването започна, заявленията се подават при 67% съгласие на собственицитеСтартира проектът „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран от оперативна програма „Регионално развитие“. За финансиране могат да участват собственици на жилища в 36 града в страната (виж карето). През следващите три години (до 2015) те ще получат безвъзмездно общо 50 милиона лева.

Решения на Sika за ремонт на стоманобетонни мостове

Стоманобетонните мостове – важни и ценни инфраструктурни обектиМостовите конструкции винаги са били и ще бъдат неразделна част от нашата инфраструктура, спомагащи за осъществяването на бърза и лесна комуникация и транспорт на хора и товари. По своята същност мостове са построени в областите, където топографията, земните условия или други съществуващи структури не позволяват изграждането на конвенционални пътища.

Познания и ефективен контрол върху качеството и техническите показатели на топлоизолационните строителни продукти

Голяма част от съществуващият сграден фонд в България има недостатъчна топлинна защита на външните стени, сутерен и покрив. Около 45% от годишния разход за отопление се губи през външните стени, в зависимост от типа на сградата. Чрез старателно извършено топлоизолиране на външните стени, сутерен и покрив на съществуващите сгради може да се постигне минимум 50% намаление на енергийните загуби през ограждащите елементи на сградата.

Връзка на топлоизолационна система с врати и прозорци

Болшинството от проблемите и повредите по топлоизолационните системи възникват на точно конкретни критични места, които са свързани с определени конструктивни детайли. Едно от тези места са прозорците и вратите – връзката на топлоизолационната система с тях и всички принадлежащи елементи (подпрозоречни дъски, водещи шини и кутии на ролетни и други видове щори.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!