ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Термофлекс® Mosaic – надеждността на мозаечните мазилки в богата гама от цветове

Мозаечните мазилки представляват тънкослойни, органично свързани декоративни мазилки, които се състоят от натрошени кварцови частици с различни форми и размери, преливащи в многообразна гама от цветове. Мозаечните мазилки могат да бъдат съставени и от ситно натрошени пъстри мраморни или гранитни парчета. Предлагат се под формата на готови за полагане, пастообразни смеси.

Röfix Creteo®Phalt полуеластични настилки от ново поколение (видео)

Полуеластичните настилки от типa Creteo®Phalt са съставени от битумно свързана носеща конструкция, чиито кухини са запълнени с течния разтвор Creteo®Phalt и представляват безфугова настилка, която съчетава предимствата на високоякостните бетони с еластичността на битумните системи. Това се постига чрез полагане на асфалтова конструкция с 25–30% кухини, които на следващ работен ход се запълват с високоякостния разтвор Creteo®Phalt.

Пастообразни мазилки върху фасадна топлоизолация, изисквания, европейски стандарти и национални наредби

Строителните материали, положени върху фасадите са под постоянни атмосферни въздействия – температура, вятър и водна агресия. Завършващият продукт, който при съвременните топлоизолационни системи е в пряк контакт с атмосферата и трябва да осигури дълготрайно съхранение на фасадата и строителната конструкция е пастообразната мазилка.

Нови предложения от Оргахим за защита на бетонни основи

В практиката – за защита и декорация на подове, отчасти за битови или обществени помещения, но най-вече за промишлено приложение в производствена среда, са се наложили безшевните епоксидни или полиуретанови покрития. Те притежават много добри експлоатационни характеристики, а свойствата им са ефективни и незаменими в отговор на завишени нормативни и технологични изисквания.

Хидроизолaционни решения на Сика за питейна вода. Част I

Различни вътрешни хидроизолационни системи, които са в пряк контакт с питейна вода трябва да отговарят на строги изисквания по отношение на хигиена, дълготрайност, въздействия и натоварвания, строителни методи и последователност на работа, лесно прилагане и общо управление на разходите. Това е необходимо, тъй като питейната вода е нашия най-съществен природен ресурс.

Creteo®Gala CC 608 rapid – нова технология за бързо и трайно запълване на дупки в асфалта

Всяка година след зимата пътните настилките се повреждат от атмосферните влияния и зейват дупки. Дупките в асфалта и неравностите по пътните платна осезаемо възпрепятстват сигурността на пътното движение. Последиците са повреди на превозните средства. Съгласно нормативната уредба ремонтът и рехабилитацията на пътната мрежа е задължение на държавата или общините.

Кьостер Инжекционен Гел G4 е най-новата разработка на компанията

В продължение на много години фирма „Кьостер“ предлагаше изключителни хидроизолационни решения за трудни проблеми с помощта на Кьостер PUR Гел. Инжекционните гелове позволяват хидроизолация на позитивната страна откъм вътрешната страна на сградата след като строителството е приключило.

Пастообразните мазилки Термофлекс® Pro със сертификат за негоримост (Клас А2)

Една от възловите задачи на проектанта в процеса на планиране и изграждане на сгради и съоръжения е спазването на множеството регулаторни стандарти, наложени с цел да се осигури безопасна и качествена експлоатация. Такъв е и случаят с обезпечаването на пожаробезопасността на дадена конструкция.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!