Контакти

Издател и собственик на сайта е Пасита медия ЕООД.
Адрес: 1000 София, ул. Струмица 1, вх. Б, ет. 1.
Телефони: 0888 80 33 20 и 0888 58 77 99.
E-mail: [email protected] или [email protected].
Банкова сметка: IBAN: BG62 UNCR 7000 1520 2563 83, BIC UNCRBGSF.

Издателите на този сайт не търгуват с продуктите в него, само ги представят информативно. За покупка и повече информация се обръщайте към фирмите, упоменати в представянето на съответния продукт.

Можете да ни изпратите запитване от следната форма:

Contact Us
Име
Фамилия

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!