Блоковете, одобрени за саниране по европейската програма, които не бъдат завършени до края на годината ще се финализират по националната програма за енергийна ефективност

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!