Всичко от: БАИС

БАИС организира семинар за топлинни мостове

Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) ще проведе на 29.03.2018 г. семинар на тема „Топлинни мостове, същност, проблеми и практически решения“, насочен към проектанти, изпълнители и надзорници. Регистрация за семинара може да направите тук. Целта на семинара е участниците в инвестиционния процес да се запознаят...

Разширено становище на БАИС по темата за фасадната система „Капарол”

В Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар не е дефинирано понятие „реакция на огън“ за топлоизолационни системи (ETICS) и не съществуват изисквания, свързани с такава характеристика. Наредбата разглежда реакцията на огън единствено като експлоатационен показател...

Предложения на БАИС за промяна на правилата и нормите за осигуряване на безопасност при пожар

Натрупаният за повече от година опит при изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ показа някои несъвършенства на „Наредба № Із-1971 (от 29.10.2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар“. Във връзка с това БАИС предлага да...

БАИС проведе кръгла маса на тема „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“

На 22.11.2017г., в пресклуба на БТА, „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе кръгла маса на тема „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“. В събитието взеха участие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, експерти от МРРБ, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“,...

БАИС успешно проведе серия от обучения по Енергийна ефективност

С обучителен курс в град Бургас на 16 ноември 2017 г. приключи серията от обучения по Енергийна ефективност, организирана от „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) през настоящата година. Семинарите на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за...

Официално становище на БАИС относно разпространена в медиите информация от „Дау Бента България“

Във връзка с разпространената информация в медиите от фирма „Дау Бента България“, БАИС заявява, че твърденията, че сертифицирането на топлоизолационна система  „Капарол“ с клас “B” по реакция на огън дава възможност тя да бъде прилагана при високи сгради, не е коректна и би могла да въведе...

БАИС проведе обучение по Енергийна ефективност в град Пловдив

На 9 ноември 2017г. в град Пловдив се състоя второто от серията обучения по Енергийна ефективност на „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) на тема: „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния...

БАИС проведе обучение по Енергийна ефективност в София

На 2 ноември 2017 г., в град София „Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС) проведе първото от серията обучения по Енергийна ефективност. Темата на курса беше: „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!