Търсене
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТАТИЯ


REMMERS! КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ - ОБЕЗСОЛЯВАЩИ КОМПРЕСИ, КОНСОЛИДАНТИ И ХИДРОФОБИЗАНТИ
Remmers! Консервация и реставрация - обезсоляващи компреси, консолиданти и хидрофобизанти. автор: инж. Весела Заманчева, www.remmers.bg
юли 2017

Remmers

Културното наследство е историческо свидетелство, с което обществото формира своята идентичност. Защитата на паметниците на културата има за цел тяхното дълготрайно съхранение. Това е така наречената „кралска класа” при ремонтите на сгради. Remmers е развил изключително ноу-хау, с над 60 годишен опит в областта, при работа върху едни от най-важните обекти в Европа и света със съвместното сътрудничество на международно признати специалисти в бранша. Компетентността и качеството при продуктите е доказана на обекти като: Кьолнска катедрала, Бранденбургска врата, катедралата „Св. Стефан” във Виена, храм „Св. Василий Блажени” в Москва, храмов комплекс „Ангкор Ват” в Камбоджа, дворецът „Нойшванщайн”, Ермитажът в Санкт Петербург, катедралата „Саграда Фамилия” в Барселона и др.

Стандартен проблем при паметниците са влагата и свързаните с това соли в строителната субстанция. За да бъде защитен надеждно и дълготрайно един паметник, силно подложен на въздействието на соли е необходимо не само да се прекрати достъпа на влага, но и да се вземат мерки за намаляване на вече наличното съдържание на вредни соли в строителната субстанция. Като ефективен способ се прилага метод на обезсоляване чрез компреси. При нанасяне на влажен компрес по повърхността на строителния елемент, вредните соли се дисоциират на аниони и катиони и се извършва дифузионно придвижване на солите от материала в компреса, а областта на изпарение на намиращата се в строителния елемент влага се измества навън, т.е. тя вече е в компреса. Така на практика разтворените във водата соли се изместват от стените на материала в компреса, което увеличава осоляването в новата област на изпарение, извън строителния елемент или градеж.

Entsalzungskompresse

Entsalzungskompresse e високоефективен материал на основата на активни минерални компоненти и целулоза. Не съдържа цимент и варовик и лесно се отстранява. Има оптимална абсорбционна способност благодарение на капилярно активен лек пълнител. Компресите се прилагат за определено време, не увреждат материала на основата, а след изтичане на определеното време на приложение се отстраняват от повърхностите.

Друг проблем при старите структури и градежи на паметниците е процесът на изветряне на минералните строителни материали. Той е съпроводeн с отслабване на структурата. Отслабването става поради увеличаване на порьозността на материала от загуба на свързващо вещество. Основно мероприятие за укрепване се явява целенасоченото запълване на пори и кухини, възникнали под въздействие на атмосферни влияния, т.е. поради изветряне. Това става чрез прилагане на допълнителни сходни или идентични на естествените свързващи вещества, съдържащи се в материалите. Например при прясно дялан камък в якостния профил, якостите и еластичността са еднакви, както на повърхността, така и във всяко едно място на напречния срез. В резултат на изветрянето това първоначално състояние се губи. То може да се възстанови чрез укрепване, но укрепването, не трябва да влияе върху участъци от материала със запазени във времето характеристики на якост и еластичност. При материалите за фасади многообразието е голямо (започвайки от различните естествени камъни, включвайки тухли и мазилки и завършвайки с бетон), съответно са различни и ефектите от атмосферните въздействия, както и профилите на изветряне на материалите. По тази причина, за постигане на балансирани якостни профили е необходимо укрепване с различни видове консолиданти.

Remmers има широка гама от консолиданти за укрепване на структурите, различаващи се по следните критерии:
- по съдържание на свързващо вещество (така наречената степен на отлагане на гел);
- по структура на гела (с / без съдържание на еластифициращи структурни компоненти);
- по типа връзки с основата.

KSE 100, KSE 300, KSE OH и KSE 510

KSE 100, KSE 300, KSE OH и KSE 510 или „класическите” консолиданти, както и всички консолиданти на основата на естери на силициевата киселина (Si(OR)4) отделят при взаимодействие с вода силициев диоксид (SiO2) в качество на свързващо вещество. Естерът на силициевата киселина е течна субстанция и може да се приложи в порите (порестата структура) на материала. При прилагане се отделя силикагел. Има различни степени на отделяне на силикагел при консолидантите. Благодарение на определени съчетания на параметри и тяхната промяна при Remmers има възможност за избор от голям асортимент консолиданти, позволяващ подбор на подходящ продукт за различните основи, изискващи укрепване.

Консолидантите на база на естери на силициевата киселина притежават характеристики, които ги отличават от другите „заздравители” - образуващия се в качеството на свързващо вещество силикагел сам има порьозност. Тази така наречена вторична порьозност обезпечава съхраняването на важните характеристики капилярност и паропропускливост на укрепения материал.

KSE 300 E и KSE 500 E

KSE 300 E и KSE 500 E или еластифицирани консолиданти.
Относително малкият размер на частиците на гела на „класическия” консолидант ограничава областта му на приложение само върху основи с нормален радиус на порите. За укрепване на материали с големи пори от естествен произход или възникнали вследствие на изветряне кухини, стандартните консолиданти могат да се прилагат само при определени условия. Към „проблемните” материали се отнасят, например, туфът, мазилките, а също естествените камъни, склонни към раздуване, като някои видове пясъчник. За укрепване на гореспоменатите основи през 90-те години е разработен естер на силициевата киселина, отговарящ на тези изисквания. Чрез добавяне в състава на „меки сегменти” полученият силикагел става по-еластичен. Възникващото по време на реакцията вътрешно напрежение намалява, създава се „мост” от силикагел. С това поколение консолиданти, става възможно укрепване на голямопорести структури, а също и на силно изветрени камъни. Допълнителен положителен ефект в сравнение с класическите консолиданти се явява оптималното съотношение между натиск и опън и модулът на еластичност се повишава.

KSE 300 HV или укрепване с модифициран консолидант за варовик.
Консолидантите на база на естери на силициевата киселина показват върху силикатни основи две взаимносвързани действия: от една страна естерът на силициевата киселина химически се съединява с кварцовия пясък в основата, от друга – в порите на основата се образува тризмерен адхезионен мост (свързващо вещество във вид на силикагел), който без директна химическа връзка води до заздравяване на основата. На калцитни основи без примеси е възможен само вторият вариант. За да се получи химическо съединение на естера на силициевата киселина с калцитните основи се използват специално разработени вещества усилващи адхезията.

KSE 300 HV

KSE 300 HV консолидант на база на естер на силициевата киселина специално за варовик. Степен на отделяне на силикагел: 30%. Ефективността на продукта е доказана на практика при експерименталния проект по консервация на варовика на катедралата в Халберщат и др. обекти, включително при археологическите разкопки на римския град Нове при Свищов.

Модулната система на Remmers - KSE 500 STE (за слепване на кори).
На база на еластифициращите консолиданти, при KSE 500 STE е създадено свързващо средство (вещество), което може да се използва с прибавянето на различни добавки на място като инжекционна маса, възстановяващ хоросан, а така също глазура. Има възможност, полученният материал по своите физико-механически, влаготехнически и оптически свойства да съответства и да се напасва към основата.

KSE 500 STE

Консолидант на база на естер на силициевата киселина.

Количество на отделения силикагел: ок. 50%. Съдържание на активно вещество над 70%.

Основна роля при изветрянето на строителните материали има водата. Чрез хидрофобна импрегнация може чувствително да се намали капилярното водопоглъщане, което е профилактична мярка, предотвратяваща процесите на увреждане на материалите.

Funcosil SNL

Funcosil SNL е продукт със съдържание на разтворители за хидрофобна импрегнация на порьозни минерални строителни материали, нискомолекулярен силоксан. Прилага се за импрегнация на видима тухлена зидария, минерални мазилки, порест бетон, за последваща хидрофобна импрегнация на повърхности покрити с минерални бои и др., като има висока дълготрайност във времето.

Funcosil SL

Funcosil SL e безцветен хидрофобизиращ импрегнатор на база силан/силоксан със съдържание на разтворители. Прилага се за хидрофобна импрегнация на минерални строителни материали, специално разработен за варовик. Има висока дълготрайност във времето.

Funcosil WS

Funcosil WS e безцветен хидрофобизиращ импрегнатор на база силан/силоксан на водна основа без разтворители. Прилага се за хидрофобна импрегнация на порьозни минерални строителни материали, тухли, минерални мазилки, естествен камък. Има висока дифузионна отвореност, UV-устойчивост и дълготрайност във времето.

pitos

Керамичен питос от Аполония Понтика, полева консервация и реставрация

Nove

Античен град Нове, полева консервация

katedrala

Кьолнска катедрала

За контакти и повече информация - www.remmers.bg.

 

Връзки:
антикорозионни покрития
уплътнители

Вашият коментар

Автор:

Относно:

Коментар: