Търсене
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Въпроси и отговори
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

  12

01. Как да получа цена за изолационна система?
02. Какви компоненти съдържа топлоизолационната система?
03. В кои случаи се слага експандиран полистирол (EPS)?
04. В кои случаи се слага екструдиран пенополистирол (XPS)?
05. Кои са основните топлоизолационни материали?
06. Как се поставя топлоизолация?
07. Какво е изолация и защо е необходима?
08. Каква е разликата между саниране и реновиране?
09. При какви атмосферни условия е най-добре да се направи топлоизолацията?
10. Колко дебела трябва да е изолацията?
11. Кои изолации са и шумоизолиращи?
12. Кои са основните фактори, които определят най-добрата топлоизолация?
13. Колко е нормалната дълготрайност за една топлоизолационна система?
14. Какво представлява пенополиуретановия изолатор?
15. Кога е необходимо да се дюбелира допълнително?
16. Какви са стъпките при полагане на течните битумни изолации в основи?
17. Какво представляват дебелослойните течни битумни хидроизолации?
18. Каква трябва да е дебелината на положените течни битумни изолации?
19. Какво е минерална мазилка?
20. Какво отличава различните типове мазилки?
21. Защо не е позволено използването на тъмни интензивни цветове?
22. От какво зависи дълготрайността на цвета?
23. Защо не може да се използва фасадна боя като крайно покритие при топлоизолационни системи?
24. Защо понякога се получават петна в следствие на неравномерна структура?
25. Защо често се забелязват диагонални напуквания над прозорците?
26. Какви са топлоизолационните качества на Сайдинга?

  12